Po raz kolejny nasza szkoła została sklasyfikowana w dwusetce liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych w Polsce. Tym razem zajęliśmy 168 miejsce i jesteśmy jedynym liceum w regionie, które znalazło się w tym rankingu!

Ranking Liceów STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka)jest kolejnym rankingiem szkół publikowanym przez Wydawnictwo Edukacyjne PERSPEKTYWY.

"Hasło STEM jest powszechnie znane w edukacji i gospodarce USA i innych krajów. Wiadomo tam, że bez dobrej edukacji w zakresie STEM nie ma innowacyjności, rozwoju i dobrobytu.
Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.
Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia i mogą być inspirującym przykładem dla innych. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do szkół zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych." (PERSPEKTYWY)