Tak jak w latach ubiegłych, JUNIOR  ENGLISH  COMBAT  będzie składał się z dwóch części: etapu szkolnego    w  macierzystej  szkole  uczestnika  i  finału,  który  odbędzie  się  w  II  Liceum Ogólnokształcącym  w Lesznie.  W pierwszym etapie uczniowie rozwiążą test gramatyczno-leksykalny typu  multiple  choice. Dwie osoby,  które  uzyskają  najlepsze  wyniki  w swojej  szkole,  zostaną zaproszone do finału konkursu, który  będzie składał się z dwóch części. Pierwsza część to test pisemny,  sprawdzający  znajomość  gramatyki  i  słownictwa,  umiejętność  czytania  tekstu  ze zrozumieniem  oraz  wiedzę  o  krajach  anglojęzycznych. Po  sprawdzeniu  prac  przez  Komisję Konkursową zostanie wyłoniona szóstka finalistów: troje z klas 7-8 i troje z klas 3 gimnazjów, którzy wezmą udział w części drugiej, czyli  ustnej.  
 
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu nastąpi bezpośrednio po części finałowej 01 marca 2019r.  
 
W załączeniu Regulamin konkursu JUNIOR ENGLISH COMBAT.
 Załączniki: