Tak jak w latach ubiegłych, JUNIOR ENGLISH COMBAT będzie składał się z dwóch części: etapu szkolnego w macierzystej szkole uczestnika i finału, który odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. W pierwszym etapie uczniowie rozwiążą test gramatyczno-leksykalny typu multiple choice. Dwie osoby, które uzyskają najlepsze wyniki w swojej szkole, zostaną zaproszone do finału konkursu, który będzie składał się z dwóch części. Pierwsza część to test pisemny, sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa, umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem oraz wiedzę o krajach anglojęzycznych. Po sprawdzeniu prac przez Komisję Konkursową zostanie wyłonionych sześcioro finalistów, którzy wezmą udział w części drugiej, czyli ustnej. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu nastąpi bezpośrednio po części finałowej, 28 lutego 2020r.

Zapraszamy.Załączniki: