Hasło konkursuDrugie dno H2O – woda w obiektywie” (uczniowie nadsyłają zdjęcia TYLKO w formie cyfrowej).

Finał konkursu odbędzie się 11 marca 2020 r. w II LO w Lesznie. 

Konkurs jest objęty patronatem Prezydenta Miasta Leszna oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

 Celem konkursu jest wykazanie istnienia szeroko rozumianych zależności pomiędzy biologią i chemią w otaczającym nas świecie.

 Przyjmowanie fotografii wraz ze zgłoszeniem konkursowym trwa do 26 lutego 2020 r.

z dopiskiem ‘’ Konkurs fotograficzny MIĘDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ”

 

lub mailem na adres

miedzy.biologia.a.chemia@gmail.com

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lesznie

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi

ul. Prusa 33, 64-100 LesznoZałączniki: