Rekrutacja

Informacje dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych

Profile klas proponowane na rok szkolny 2019/2020

Klasa 1A

Klasa 1B


Klasa 1C

Klasa 1D

Klasa 1E

Klasa 1F

dwujęzyczna humanistyczna

klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej
(International Baccalaureate – Diploma Programme)

biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim

dwujęzyczna biologiczno-chemiczna

dwujęzyczna matematyczno-fizyczna

dwujęzyczna matematyczno-geograficzna

Więcej informacji o klasach znajdziesz w INFORMATORZE


Regulamin przyjęć do klas dwujęzycznych i klasy przygotowawczej Programu Matury Międzynarodowej na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum

Regulamin przyjęć do klasy biologiczno- chemicznej z rozszerzonym językiem angielskim na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum


Informacje dotyczące sprawdzianu kompetencji językowych


Lista konkursów - Kuratorium Oświaty

Lista konkursów - II LO