Szkolna grupa wolontariacka - Podaj Dłoń

     Od początku istnienia II LO w Lesznie, młodzież chętnie uczestniczyła w działaniach o charakterze społecznym. Uczniowie należący do PCK, ZHP i Samorządu Szkolnego opiekowali się dziećmi i osobami starszymi, organizowali „Gwiazdkę” dla wychowanków Domu Dziecka we Wschowie i dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie.

    W związku z tym, iż coraz więcej młodych ludzi deklarowało chęć pomocy innym, w listopadzie 2001 roku, z inicjatywy pedagoga szkolnego, pani Jolanty Tonkiewicz, powstała w szkole grupa wolontariatu - „Podaj Dłoń”. Głównym celem pracy wolontariuszy była wówczas współpraca ze świetlicami socjoterapeutycznymi. Dzięki Pełnomocnikowi Urzędu Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznie, p. Bożenie Moksiewicz, nawiązano współpracę ze świetlicami działającymi przy następujących szkołach: SP 4, SP 6, SP 7, SP 10, SP 12, SP 13.

    Do pracy z dziećmi włączyli się również nauczyciele: p. Alina Małuszek, p. Iwona Ratajewska, p. Arletta Bernat, p. Bogna Spychalska, p. Lech Skrzypczak, a w 2004 roku p. Iwona Iwanowska. W kolejnych latach do grona opiekunów dołączyły także nauczycielki: p. Dagmara Kulasik i p. Monika Szulc oraz pielęgniarka szkolna p. Beata Graf. Od 2004 roku opiekunką szkolnego wolontariatu jest p. Bogna Spychalska.

Obrazek

    Wolontariusze II LO rozszerzyli swoją działalność o kolejne przedsięwzięcia. Co roku przyłączają się do ogólnopolskich akcji, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Szkoło Pomóż i Ty” czy „Prezent pod Choinkę”. Tradycją stało się organizowanie baliku karnawałowego dla oczekujących z niecierpliwością tego radosnego wydarzenia podopiecznych ze świetlic socjoterapeutycznych. Dla tychże dzieci przygotowywane są również słodkie podarunki na „Mikołaja” czy „Zajączka”. Interesującą formą działalności grupy jest „Adopcja na Odległość”, której celem jest gromadzenie funduszy na zapewnienie środków do życia i umożliwienie edukacji „adoptowanemu” przez społeczność „Kopernika” Alexisowi Ngemdahimanowi z Rwandy. W ramach tej akcji, na terenie szkoły odbywa się zbiórka puszek po napojach, „Góra Grosza” i kiermasz przed Świętami Bożego Narodzenia. Wolontariusze udzielają się również przy przeprowadzeniu zawodów sportowych organizowanych przez Olimpiady Specjalne Wielkopolska i Zespół Szkół Specjalnych w Lesznie. Współpracują ponadto z Fundacją Dr Clown i Leszczyńskim Stowarzyszeniem „Razem z Nami” Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną.

    Uczniowie działający w wolontariacie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach szkoleniowych, w czasie których nabywają umiejętności pomocne w pracy wolontariackiej.
    Młodzi wolontariusze z grupy „Podaj Dłoń” są wrażliwi i zainteresowani ludzkimi problemami. Chętnie pomagają innym ofiarując swój czas, energię i życzliwość.