Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół nr 2

Wewnątrzszkolny System Oceniania Uczniów

Załącznik do WSO - Zasady oceniania uczniów w programie IB

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin funkcjonowania dziennika elekrtonicznego


Przedmiotowe systemy oceniania