Dokumenty szkolne

Statut szkoły (aktualizacja 31.08.2021)


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Uczniów (aktualizacja 22.04.2021)


Załącznik do WZO - Zasady oceniania uczniów w programie IB (aktualizacja 22.04.2021)


Regulamin oceniania zachowania (aktualizacja 07.06.2021)


Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego (aktualizacja 22.04.2021)


Regulamin organizacji wycieczek (aktualizacja 22.04.2021)


Regulaminy klasy Matury Międzynarodowej


Przedmiotowe zasady oceniania