Koordynator dostępności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności ze szczególnymi potrzebami Dz.U. z 2019, poz. 1696) wyznaczono na osobę wykonującą zadania koordynatora dostępności panią Arlettę Bernat.

Dane teleadresowe:
64-100 Leszno, ul. B. Prusa 33

Tel.: 65 526 84 85

Faks: 65 526 84 85

E-mail: sekretariat@iilo.leszno.eu