Do pobrania


Klauzula informacyjna RODO


Karta usprawiedliwień


Oświadczenie rodziców o zapoznaniu z PSO


Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej


Zgoda rodziców na udział w wycieczce


Zgoda rodziców na udział w konkursach


Zgoda rodziców na udział w zawodach sportowych


Deklaracja uczestnictwa w lekcjach religii


Deklaracja rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach WDŻR


Długoterminowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach

Wypełnione karty należy przekazać rodzicom do podpisu!