Ekonomia nauczana dwujęzycznie

Dwujęzyczność na lekcji ekonomii


Dwujęzyczna ekonomia prowadzona w naszej szkole w języku angielskim otwiera okno na cały świat. 

Małymi krokami na każdej lekcji poznajesz słowa ze świata biznesu i przedsiębiorczości, które wykorzystujesz później w codziennym życiu. 

Lekcje prowadzone są w sposób interaktywny! Często pracujemy w parach lub małych grupach, oglądamy filmy anglojęzyczne osłuchując się z ekonomicznym słownictwem, angażujemy się w różne projektu i konkursy. 
Podczas zajęć masz możliwość wypowiadania się po angielsku lub po polsku dzięki czemu budujesz pewność siebie w posługiwaniu się pojęciami zgodnie ze swoją gotowością.
Czy warto poznać język ekonomii i biznesu? Zdecydowanie tak! W przyszłości łatwiej Ci będzie ubiegać się o pracę, negocjować, prowadzić firmę czy korzystać z usług bankowych.

Obrazek