Lista podręczników obowiązujących w IILO w roku szkolnym 2019/2020

Lista podręczników dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Lista podręczników dla uczniów szkoły ponadpodstawowej

Lista podręczników do klasy pre-IB po gimnazjum

Lista podręczników do klasy pre-IB po szkole podstawowej

Lista podręczników do klas IB-DP