Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski, działający w II Liceum Ogólnokształcacym w Lesznie, składa się z przedstawicieli wszystkich klas  licealnych.

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy na rzecz szkoły i całej społeczności uczniowskiej oraz na rzecz innych poprzez aktywny udział w działaniach szeroko pojętego wolontariatu.


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku 2021/22
 • Dagmara Kozak
 • Joanna Zalesińka
 • Katarzyna Wróbel

Zadania Samorządu na rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/22 Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania zgodne z programem wychowawco-profilaktycznym naszej szkoły i będzie między innymi:

 • Upowszechniał wśród młodzieży znajomość praw i obowiązków
 • Kształtował odpowiedzialność za podejmowane działania
 • Dbał o tworzenie warunków do samodzielności i samorządności uczniów
 • Dbał o warunki indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu
 • Podtrzymywał wieloletnie tradycje szkoły
 • Zachęcał rodziców do włączania się w sprawy szkoły
 •  Organizował akcje mające n celu integrację społeczności uczniowskiej
 •  Promował szkołę w mieście i regionie
 • Zachęcał uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, charytatywnej, rozrywkowej w szkole i poza nią
 • Prezentował działalność przed dyrekcją, radą pedagogiczną i innymi organami szkoły
 •   Promował zasady kulturalnego zachowania


Nowe cele Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

 • Tworzenie sekcji banku talentów
 • Ogłoszenie konkursu na logo Samorządu Uczniowskiego
 • Kontynuowanie pracy grupy teatralnej działającej przy Samorządzie
 • Organizacja spotkań integracyjnych dla uczniów działających w Samorządzie Uczniowskim
 • Udział w uroczystościach organizowanych przez Miasto Leszno i Młodzieżową Radę Miasta Leszna
 • Stworzenie sali Samorządu Uczniowskiego i ustalenie terminów dyżurów


Zadania Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny 2020/2021

Wrzesień

 • Zorganizowanie kiermaszu podręczników używanych 
 • Przeprowadzenie spotkania organizacyjnego dla uczniów na temat działalności Samorządu Uczniowskiego
 • Wybór przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
 • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, przedstawienie do na Radzie Pedagogicznej
 • Udział w imprezie Obywatelskie Leszno (15.09)
 • Ogłoszenie konkursu na logo Samorządu Uczniowskiego
 • Zagospodarowanie tablicy Samorządu (na bieżąco)
 • Wybranie Sali na spotkania Samorządu Uczniowskiego (poziom P)
 • Zebranie informacji do banku talentów
 • Ustalenie terminów spotkań Samorządu i dyżurów opiekunów
 • Stworzenie grupy Samorządu na Facebooku i Massengerze
 • Ustalenie harmonogramu dni bez oceny negatywnej
 • Organizacja Dnia Chłopaka

Październik

 • Włączenie się w akcję charytatywną „Jabłuszko” 
 • Włączenie się w obchody Dnia Edukacji Narodowej- organizacja koncertu talentów
 • Przygotowanie planu organizacji wieczorów literackich (odpowiedzialne klasy humanistyczne)
 • Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla członków SU na kręgielni
 • Aktualizacja informacji na stronie internetowej szkoły

Listopad

 • Udział w akcji Szlachetna Paczka
 • Organizacja dyskoteki Oldies (odpowiedzialne klasy b)
 •  Stworzenie grupy teatralnej

Grudzień

 • Organizacja Dnia Zdrowia połączonego z dniem Aids i akcją honorowego krwiodawstwa (3.12)- odpowiedzialne klasy c i d, biologiczno- chemiczne oraz nauczyciele biologii i chemii
 • Zorganizowanie koncertu Bożonarodzeniowego
 • Mikołajki- dzień w czerwonej mikołajowej czapce
 • Zorganizowanie spotkania świątecznego dla przedstawicieli SU
 • Udział w akcji Szlachetna Paczka
 • Pomoc w organizacji akcji WOŚP w szkole
 • Włączenie się w akcję charytatywną „Pączki do rączki”

Styczeń

 • Zorganizowanie zebrania podsumowującego działalności w I semestrze
 • Udział w akcji WOŚP
 • Włączenie się w organizację Studniówki
 • Rozstrzygnięcie konkursu na logo Samorządu Uczniowskiego (zamówienie gadżetów z logo- np. koszulki, długopisy, smycze)

Luty

 • Organizacja Walentynek (poczta walentynkowa)
 • Włączenie się do akcji charytatywnej "Pączki do rączki"

Marzec

 • Organizacja Dnia Kobiet
 • Pomoc w organizacji Dnia Liczby PI (odpowiedzialne klasy e- matematyczno-fizyczne i nauczyciele matematyki)
 • Włączenie się w organizację Kongresu Samorządów Uczniowskich
 • Suit up day

Kwiecień

 • Włączenie się w organizację Dnia Przedsiębiorczości (odpowiedzialne klasy f matematyczno-geograficzne)
 • Włączenie się w organizację Drzwi Otwartych dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów
 • Włączenie się w organizację apelu z okazji pożegnania klas 3 LO

Maj

 • Organizacja Dnia Tańca (koniec maja)

Czerwiec

 • Organizacja Dnia Sportu (odpowiedzialni nauczyciele wychowania fizycznego) – 3.06
 • Organizacja apelu z okazji zakończenia nauki w klasach 3 gimnazjum (jednoczenie oficjalne zamknięcie gimnazjów)
 • Pomoc w organizacji apelu na zakończenie klas 1 i 2 LO
 • Podsumowanie pracy- spotkanie integracyjne  członkami SU
 • Poza tym, na bieżąco, w razie potrzeb:
 • Udział w akcjach organizowanych przez Miasto Leszno
 • Udział w akcjach organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta Leszna
 • Udział w akcjach tematycznych zaproponowanych przez młodzież Zespołu Szkół