Wiedza o społeczeństwie nauczana dwujęzycznie

Dwujęzyczność na lekcji  wiedzy o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny, łączący elementy wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu socjologii, psychologii społecznej, politologii, prawa, stosunków międzynarodowych, geografii politycznej i historii najnowszej. Uczymy się zatem o człowieku, jego potrzebach, uwarunkowaniach funkcjonowania w ramach współczesnego, niezwykle dynamicznie zmieniającego się świata. Dwujęzyczność pozwala na uzupełnienie posiadanych umiejętności społecznych o kompetencje językowe. W ten sposób będziesz przygotowany do pracy np. z tekstem aktu prawnego w języku angielskim. Na początku uczymy się siatki terminologicznej i słownictwa specjalistycznego, po czym przechodzimy do analizy fragmentów aktów prawnych czy artykułów popularno-naukowych. Wszystko jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości, ponadto, te same partie materiału są realizowane w obu językach, tj. w języku polskim i angielskim. 

Obrazek