Zebrania z rodzicami oraz tzw. "drzwi otwarte"


Wszystkie zebrania odbywają się o godz. 17, a "drzwi otwarte" w godz. 17-18.


14.09.2022r. (środa)               zebranie z rodzicami

26.10.2022r. (środa)               drzwi otwarte dla rodziców

07.12.2022r. (środa)               zebranie z rodzicami

25.01.2023r. (środa)               zebranie z rodzicami podsumowujące I semestr

22.03.2023r. (środa)               drzwi otwarte dla rodziców

24.04.2023r. (poniedziałek)    zebranie z rodzicami

31.05.2023r. (środa)               drzwi otwarte dla rodzicówKonsultacje indywidualne nauczycieli