Dwujęzyczność zapewnia naszym uczniom 
wysoką jakość kształcenia


Obrazek

  • Jesteśmy jedyną szkołą w regionie, która prowadzi nauczanie dwujęzyczne w języku angielskim.
  • We wszystkich klasach dwujęzycznych realizujemy w pełni polską podstawę programową.
  • Zajęcia lekcyjne odbywają się w języku polskim i tylko podczas zajęć lekcyjnych z wybranych 2-3 przedmiotów związanych z nachyleniem profilowym uczniowie poznają stopniowo słownictwo specjalistyczne w języku angielskim zgodnie z możliwościami językowymi uczniów.
  • Słownictwo specjalistyczne poszerza uczniom wiedzę z przedmiotów rozszerzonych (kierunkowych) i języka angielskiego dzięki czemu są świetnie przygotowani do matury.
  • Aby rozpocząć naukę w klasie dwujęzycznej uczniowi wystarczy znajomość języka angielskiego na poziomie ósmej klasy szkoły podstawowej, nie jest wymagana znajomość słownictwa specjalistycznego z przedmiotów dwujęzycznych.
  • Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli – specjalistów swoich przedmiotów, którzy, co ważne, są egzaminatorami maturalnymi w zakresie matury polskiej i dwujęzycznej.
  • Tylko po klasie dwujęzycznej uczniowie mogą, ale nie muszą przystąpić na maturze do dodatkowego arkusza w języku angielskim z wybranego przez nich przedmiotu.
  • Jeżeli uczeń przystąpi na maturze do dodatkowego arkusza w języku angielskim może mieć preferencje w rekrutacji na studia.
  • Po klasie dwujęzycznej uczniowie mogą studiować na każdej uczelni w kraju i zagranicą.
  • Kształcenie dwujęzyczne zapewnia bardzo wysoką skuteczność podczas rekrutacji na studia.


Dwujęzyczność we wspomnieniach uczniów


Przedmioty nauczane dwujęzycznie

       Biologia

       Chemia

       Geografia

       Fizyka

       Matematyka

       Historia

       Ekonomia

       Wiedza o społeczeństwie