Obrazek

Celem naszej szkoły jest przygotowanie uczennic i uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi członkami społeczności lokalnej i globalnej. Szkoła zapewnia wysoki poziom edukacji, zachęca do rozwijania umiejętności poznawczych, krytycznej refleksji i niezależności w myśleniu. Pragnie zaszczepić w swoich uczennicach i uczniach wiarę w siebie, empatię, chęć niesienia pomocy drugiej osobie i potrzebę współpracy.


Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek


Obrazek