Rada Rodziców II LO
Bolesława Prusa 33
64-100 Leszno


Konto Rady Rodziców:

90 1020 3088 0000 8102 0037 7044

Przy wpłacie w tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Rada Rodziców 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców:

Dorota Kaminiarz - przewodnicząca

Anna Czternasta - skarbnik

Anna Dziamska
Danuta Foltynowicz-Kociubińska
Hanna Frankiewicz
Sandra Gierczak
Szymon Hebisz
Beata Karmińska
Joanna Kowalska
Aneta Łozowska
Donata Majchrzak-Popławska
Agnieszka Pawłowska
Daria Rodak
Izabela Rogasik-Kurzawa
Anna Szczepaniak
Piotr Szymczak
Anna Szyrmer
Anna Wojczyk
Rafał ZalesińskiSprawozdanie finansowe 2018/2019