Rada Rodziców II LO
Bolesława Prusa 33
64-100 Leszno


Konto Rady Rodziców:

90 1020 3088 0000 8102 0037 7044

Przy wpłacie w tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Rada Rodziców 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców:

Dorota Kaminiarz - przewodnicząca

Rafał Zalesiński - z-ca przewodniczącej

Anna Czternasta - skarbnik

Anna Dziamska
Danuta Foltynowicz-Kociubińska
Hanna Frankiewicz
Sandra Gierczak
Magdalena Gumienna-Dziemdziela
Szymon Hebisz
Anna Jąder
Beata Karmińska
Barbara Kowalczyk-Raczyńsksa
Joanna Kowalska
Donata Majchrzak-Popławska
Adrianna Paszkowiak
Agnieszka Pawłowska
Robert Pazoła
Agnieszka Podfigurna
Daria Rodak
Izabela Rogasik-Kurzawa
Anna Szczepaniak
Anna Szyrmer
Anna WojczykSprawozdanie finansowe 2018/2019