Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


Zimowa przerwa świąteczna
 23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe
 3 stycznia - 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna
  31 marca – 6 kwietnia 2021 r.

 Zakończenie zajęć w klasach III
  30 kwietnia 2021 r.

Egzamin maturalny
- część ustna - 04 – 22 maja 2021 r.
- część pisemna - 04 – 21 maja 2021 r.


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych
  25 czerwca 2021 r.

Podział semestrów:

I semestr 02.09.2020 r. – 31.01.2021 r.

II semestr 1.02.2021 r. – 25.06.2021 r.