Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


Zimowa przerwa świąteczna
 23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe
 17  - 30 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna
  14  – 19 kwietnia 2021 r.

 Zakończenie zajęć w klasach III
  29 kwietnia 2022 r.

Egzamin maturalny
- część pisemna - 04 – 23 maja 2022 r.
 


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych
  24 czerwca 2022 r.

Podział semestrów:

I semestr 01.09.2021 r. – 14.01.2022 r.

II semestr 31.01.2022 r. – 24.06.2022 r.