Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


Zimowa przerwa świąteczna
23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe
  14 - 27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna
  18– 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny
  10 – 12 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach III
  26 kwietnia 2019 r.

Egzamin maturalny
- część ustna - 06 – 25 maja 2019 r.
- część pisemna - 06 – 23 maja 2019 r.


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych
  21 czerwca 2019 r.Podział semestrów:

I semestr 03.09.2018 r. – 27.01.2019 r.

II semestr 28.01.2019 r. – 21.06.2019 r.